Gimtadienio sveikinimai

Jūsų dvasinis turtas didesnis už lobį —

Jūsų dvasinis turtas didesnis už lobį —
Tai švelnus širdingumas, noras kitą suprast.
Miela teta, į laimę visiems kelią rodėt!
Ką jauna kitiems davėt, laikas sau tai atrast.