Kalėdiniai sveikinimai

Kai suskambės kalėdiniai varpai Ir

Kai suskambės kalėdiniai varpai
Ir pasakose pasipuoš eglutes,
Lai užsimirš kasdieniniai vargai
Ir kils dar noras žemėje pabūti.
Tegul ištirps žvakučių liepsnose
širdžių ledai ir šaltas ledo gruodas,
Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.