Gimtadienio sveikinimai

Kaip gerai — mus sieja giminystės kraujas —

Kaip gerai — mus sieja giminystės kraujas —
Mes dalijamės bendrais darbais, džiaugsmais.
Kaip gerai! — dalintis laime nesiliaujam,
Ir todėl mums, pussesere, taip gerai!