Tostai

Karta baltasis daktaras ishgelbejo arabu shekui

Karta baltasis daktaras ishgelbejo arabu shekui gyvybe. Tas atsidekodamas
pasiule viena ish savo zhmonu ish gausaus rytietishko haremo.
Daktaras apzhiurejo viena, pazhvelge i kita ir galu gale keliom uzdave ta
pati klausima:
– Kiek bus du kart du ?
– Trys, – atsake pirmoji.
„O kokia kukli”,- pamane daktaras.
– Kiek bus du kart du, – palause antrosios ?
– Penki, – atsake grazhuole.
„O kokia dosni”, – pamane daktaras.
– Kiek bus du kart du, – paklause trechiosios ?
– Keturi, atsake shi.
„O kokia protinga”, – pagalvojo daktaras…
Spekit kokia grazhuole jis ishsirinko ???
…O gi grazhiausia…

TAD ISHGERKIME UZH GRAZHIAS MOTERIS !!!