Gimtadienio sveikinimai

Kiekvieną linksmą akimirką aš noriu bėgti pas Tave

Kiekvieną linksmą akimirką aš noriu bėgti pas Tave
vienintelę: prisiglausti, nudžiuginti Tave savo juoku, apsvaiginti
akių švytėjimu! Ir tai yra mano meilės ir ilgesio
dovana Tau, mylima Mama.