Kalėdiniai sveikinimai

Lai krinta laimė snaigėm iš dangaus,

Lai krinta laimė snaigėm iš dangaus,
Tą mielą Kūčių naktį šventą.
Te nesibaigia džiaugsmas Jums gyvenimo brangaus,
Ir nepalūžkit, jeigu nuoskaudas patirt bus lemta.