Kalėdiniai sveikinimai

Lai Nauji tebus turtingi

Lai Nauji tebus turtingi
Ir laimingi, ir sveiki,
O nesudėtingi vingiai
Tegul liks užnugary!