Gimtadienio sveikinimai

Lai žydi Jums mano užaugintos gėlės. Lai klauso Jūsų

Lai žydi Jums mano užaugintos gėlės. Lai klauso Jūsų
mūsų vaikai — Jūsų anūkai. Lai stiepiasi į saulę mūsų bendri
džiaugsmai ir gyvenimiška kasdienybė. Tegu nušvinta
Jūsų akys mūsų namuose. Geroji Motinėle, turite žinoti, kad
esate man labai brangi ir artima, kad rūpinsiuos Jumis, kol
būsiu gyva. Linkiu Jums laimės!