Gimtadienio sveikinimai

Linkiu Jums sveikatos, laimės, džiaugsmo ir meilės.

Linkiu Jums sveikatos, laimės, džiaugsmo ir meilės.
Linkiu, kad kiekvienas mano darbelis dėl Jūsų būtų Jums ir
vaistai, ir meilė. Daug Jums saulėtų dienų, miela Vyro Motinėle.