Gimtadienio sveikinimai

Linkiu Tau sveikatos brandos Tavo metuos

Linkiu Tau sveikatos brandos Tavo metuos
Pavasariu būk amžinai.
Pašokime, Broli, ir šventės verpetuos
Švytės mūs abiejų veidai.