Įvairūs sveikinimai

Man reikėjo Tavęs kaip žmogaus, Kurio

Man reikėjo Tavęs kaip žmogaus,
Kurio gal niekad nesutiksiu,
Man reikejo Tavęs kaip kalbos,
Kurios gal niekada neišmoksiu
Aš tikėjau Tavimi kaip žvaigžde,
Kurios gal niekad nepasieksiu.
Aš tikėjau Tavimi, kaip mirtimi,
Kurios gal niekada neapgausiu …
Nes aš mylėjau Tave …
ir tiek …