Gimtadienio sveikinimai

Mes suklumpame prie Jūsų kojų —

Mes suklumpame prie Jūsų kojų —
Seną slenkstį mūs namų bučiuojam.