Gimtadienio sveikinimai

Mes visi sugrįžom, Tavo pievas bridom —

Mes visi sugrįžom, Tavo pievas bridom —
Ilgesį Tau nešėm klupdami.
Tavo sodo rasos mūsų sielas gydo…
Tėve, mes juk Tavo meilės alkani.