Gimtadienio sveikinimai

Motinėle, esi mums brangiausia —

Motinėle, esi mums brangiausia —
Vien tik Tau puokštė rožių didžiausia.