Vestuvės

Mylėkite- kaip saulė myli žemę, kaip

Mylėkite- kaip saulė myli žemę,
kaip jūrą-bangos ir laukus- rugiai.
Mylėkite, kai toli bus jaunystės krantas,
Sidabro gijom pasipuoš plaukai.
Mylėkite, kaip žvaigždės myli naktį,
o dangaus skliaute mėnulio pilnatis.
Mylėkite, nes meilės tur užtekti,
kol plaks krūtinėje širdis.