Kalėdiniai sveikinimai

Nemiegokit tą naktį, kai žvaigždės krinta

Nemiegokit tą naktį, kai žvaigždės krinta
Ir danguje žiba tūkstančiai akių.
Tą naktį Meilė kiekvienam atgimsta,
Ir išnyksta kerštas iš žmonių širdžių …