Gimtadienio sveikinimai

Norėdama pasveikinti Tave ir palinkėti laimės, pirmiausia

Norėdama pasveikinti Tave ir palinkėti laimės, pirmiausia
Tau dėkoju už ištikimybę mūsų seseriškam likimui.
Tu esi mano ramstis, mano užtarėja, mano geradėja.
… niekada nebūsi išduota — aš neleisiu paliesti Tavęs
melu ir apgavystėm, aš neleisiu Tavęs skaudinti baisiais
žodžiais ir pykčiu, nes išdavęs Tave — išduos ir mane, išduos
mūsų šeimą.
… kol turi mane, žinok turi pasitikėjimą, ramybę ir laimę.
Aš — Tavo ramstis, aš — Tavo siena, aš — Tavo laimės
erdvė…