Baigus mokyklą

O klasėje atrodys taip, kaip buvę Senų

O klasėje atrodys taip, kaip buvę
Senų suolų eilė, juoda lenta.
Ir sakinys lyg užrašytas vakar
Su ta pačia gramatine klaida.