Gimtadienio sveikinimai

Pagirdyk medžius, kai šauks iš karščio,

Pagirdyk medžius, kai šauks iš karščio,
Ir jūrą atpažink rudens laše.
Tik liūdesio nereikia garsiai šaukti,
Nereikia saulės liūdinti nakčia.
Nereikia gimt kas dieną, kas minutę,
Ir savyje išsaugoti kitus.
Tegul pro šalį dienos nepradunda,
Tegul ilgesnės būna už metus.