Įvairūs sveikinimai

Pamiršti galima tik sapną Gyvenimo

Pamiršti galima tik sapną
Gyvenimo tikrovės niekada
Pamiršti galima tik prieša,
o tikro draugo niekada!