Įvairūs sveikinimai

Patikėk, aš ir vėtroj ateisiu. Ir tada,

Patikėk, aš ir vėtroj ateisiu.
Ir tada, kai žaibai sutviskės.
Patikėk. aš ne pyktį tau nešiu
Aš atnešiu tau žiedą gėlės.