Meilė

Paziurek i skaidru dangu

Paziurek i skaidru dangu
Pamatysi gal mane.
Man liudna be taves,
Nes myliu as tave!