Kalėdiniai sveikinimai

Per baltus pusnynus, takais sidabriniais,

Per baltus pusnynus, takais sidabriniais,
žvaigždėtąją naktį ateis Nauji …
Teatneša džiaugsmą jie saulėtą, tyrą,
Tebūna laimingi, ilgi.
Su Naujais … metais