Tostai

-Pone daktare, atėjęs pas gydytoją skundžiasi

-Pone daktare, atėjęs pas gydytoją skundžiasi vyriškis,- kai išgeriu..tai negaliu baigti… -Tai negerkite!-pataria gydytojas. -Tada negaliu pradėti. Gal sakau, pone daktare, išrašykite man vaistų, kuriuose būtų daugiau kalcio? -O kam jums tokie vaistai? -Mano žmona trainiojasi su kitais vyrais, o man neauga ragai.. Pakelkime taures už tai, kad vyrams nereikėtų kreiptis į gydytojus panašiais klausimais