Tostai

Princas pamilo princesę O karalius, kaip

Princas pamilo princesę
O karalius, kaip meilės ženklą,
Įsakė princui atnešti motinos širdį.
Princas nužudęs motiną ir išėmęs širdį
Išskubėjo pas karalių.
Beskubėdamas suklupo ir išmetė motinos
širdį. O ji paklausė:
– Ar neužsigavai, sūnau ?
Tad išgerkime už motinų širdis,
Kurios niekada nepamiršta savo vaikų.