Baigus mokyklą

Prirašėm sąsiuvinius, Perskaitėm

Prirašėm sąsiuvinius,
Perskaitėm knygas,
Vaikystės juoką barstėme prie klasės slenksčio,
Vienas kitam pažvelgę į akis
Neišsakytų žodžių išsigandom.
Ir virpa pirštai nejučia
Kai atsisveikinimui ranką spaudžiam.
Tik ašara, kaip neklusni našta,
Suspindusi beviltiškai išnyko..
Ar girdite? Pasibaigė diena,
Nuplukdžiusi metus kaip Joninių vainiką.