Kalėdiniai sveikinimai

Prisiglauskim visi

Prisiglauskim visi
Prie ateinančių metų,
Prie Kalėdų nakties
Žiburių languose
Ir tą šviesą,
Užgimusią šventąją naktį,
Išdalinkim visiems,
Kam tamsu širdyje.