Meilė

Sunku mums būtų be vilties ! Be jos

Sunku mums būtų be vilties !
Be jos skausme kas nuramintų!
Kas duotų širdžiai tiek ugnies?
Kas ištvermę varge gamintų?
Ji mums brangiausia dovana!
Visur kaip angelas ji lydi !
Ji mus stiprybe, mus drąsa!
Pats pragaras mums jos pavydi!