Su Jubilieju

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,
ir nueitų dienų graži rimtis.
tai, kas praėjo, kas jau buvo –
tai kraitis, dovana arba lemtis.
o laikas eis…vėl neš dienų margumą,
vėl sielą ir ugnim, ir vandeniu bandys…
o būsimieji metai tegul būna –
tų, jau praėjusių, brandus ir ilgas tęsinys!