Įvairūs sveikinimai

Sveika starka Malonės pilnoji Coca

Sveika starka
Malonės pilnoji
Coca cola su tavimi
Tu pagirta iš gėrimų
Ir pagirtas nuo tavęs pachmielas,o ir tu,
Alau skandink mus
Nusidejalius… Amen….