Ateik Šventų Kalėdų naktį

Ateik Šventų Kalėdų naktį
Man savo pasaką pasekti
Lai prisipildo stebuklu
Grytelė draskoma vilkų
Lai užsilopo stogas kiauras
Ir praplatėja stalas siauras
Te išgaruoja visos baimės,
Tegul visiems užtenka laimės
Nors vieną

Kalėdos – metas nuostabus, visi sugrįžta į namus.

Kalėdos – metas nuostabus, visi sugrįžta į namus
Kalėdos – metas toks puikus, visi sutiks gerus draugus,
Pasveikinkit ir jiems atleiskit, jei buvot išsiskyrę – nepaleiskit!
Ir

Kiekvieni nauji metai atneša naujus tikslus, idėjas ir viltis.

Kiekvieni nauji metai atneša naujus tikslus, idėjas ir viltis
Sveikindami su Šv Kalėdom ir Naujaisiais metais, linkime visa tai įgyvendinti
Tebūnie ateinantys metai dosnūs Jums prasmingais

Ištirpo žvakių liepsnose,

Ištirpo žvakių liepsnose,
Širdžių ledai ir šaltas laiko gruodas
Ir vėl nušvito mūsų širdyse,
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos
Ramybės Kūčių vakarą

Atkeliauja žiemužė balta, ir Kalėdų senis drauge,

Atkeliauja žiemužė balta, ir Kalėdų senis drauge,
Tad sveikinu ir tave, su nuostabia Kalėdų švente!

Kai suskambės kalėdiniai varpai

Kai suskambės kalėdiniai varpai
Ir pasakose pasipuoš eglutės,
Lai užsimirš kasdieniniai vargai
Ir kils dar noras žemėje pabūti
Tegul ištirps žvakučių liepsnose
Širdžių ledai ir šaltas ledo gruodas,
Ir lai

Pamirškime vargus ir šiandien negalvokim,

Pamirškime vargus ir šiandien negalvokim,
Kas buvo, ką rytoj likimas duos
Tegu Kalėdų snaigės šoka baltą šokį,
Juk reikia mūsų sielai atgaivos

Tylią tylią nakty

Tylią tylią nakty
Gimęs kūdikėlis, iš Marijos glėbio tiesia rankeles
Mintimis nuskrisiu aš prie prakartėlės,
Atiduosiu Jėzui dovanas kuklias
Trokštančią mylėti ir nenusidėti,
Trapią savo širdį ir aukų gėles

Pažvelkit pro langą į pasaulį baltą,

Pažvelkit pro langą į pasaulį baltą,
Uždekite žvakelę širdžiai ir akims,
Atminkite vaikelį – mažą ir nekaltą
Kuris šį rytą mums visiems užgims!

Sušilkim prie žmogiškumo – Šv. Kalėdų laužo,

Sušilkim prie žmogiškumo – Šv Kalėdų laužo,
Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi
Ir šilumos, lyg duonos atsikandę,
Pabūkim linksmesni, pabūkim geresni

Pasveikink savo draugus!