Gimtadienio sveikinimai

Tai, kas užgyventa Tėvužėlio —

Tai, kas užgyventa Tėvužėlio —
Visad rasi į namus parėjęs.