Gimtadienio sveikinimai

Te sveikina vėjai šiandieną Tave,

Te sveikina vėjai šiandieną Tave,
Te žiedlapiai šnara Tau pasaką tylią.
Te atneša džiaugsmą ir laimę tyrą,
Graži ši Gimimo diena.