Kalėdiniai sveikinimai

Te šventės jausmas prie Betliejaus,

Te šventės jausmas prie Betliejaus,
Kur Atpirkėjui gimti skirta,
Džiaugsmu ir laime liejas
Ir širdyse į meilę virsta!