Gimtadienio sveikinimai

Teaušta gražus gimtadienio rytas,

Teaušta gražus gimtadienio rytas,
Tekloja takus balti rožių žiedai.
Ir kaip lašas rasos, kaip klevai nematyti,
Tenušvinta gyvenimo platūs keliai.