Gimtadienio sveikinimai

Tegu tie metai, bėgantys pro šalį,

Tegu tie metai, bėgantys pro šalį,
Jūsų gyvenimą pavasariais žymės.
Rudens šalna pakąsti viską gali,
Tegu tik niekada nepalies širdies.
Tad linkim Jums energijos, sveikatos,
Ir šypsenos geros.
Tegul Jums skiriamų “Ilgiausių metų”,
Dar šimtą kartų (gruodis) pakartos.