Šv. Velykos

TEGUL ŠV. VELYKOS PRAVERIA LANGĄ

TEGUL ŠV. VELYKOS PRAVERIA LANGĄ Į NUOSTABŲ ŽIEDUOTĄ PAVASARĮ,
ŽADINANTĮ MŪSŲ VISŲ ŠIRDYSE IR PROTUOSE
VILTĮ, DŽIAUGSMĄ IR PAKANTUMĄ VIENI KITIEMS