Tostai

Tik laikas bėgęs nesustoja, O žmogui

Tik laikas bėgęs nesustoja,
O žmogui reikia pastangų.
Išgerkim šiandien už rytojų
Ir griebkim Jautį už ragų !