Įvairūs sveikinimai

Tikėjau aš, kad sniegas baltas baltas, Ir

Tikėjau aš, kad sniegas baltas baltas,
Ir žmones mylintys geri geri,
Tikėjau aš, kad ledas šaltas,
O saulės spinduliai šilti.
Bet supratau, ne toks jau sniegas baltas –
Jis turi ir juodų dėmiu
Ir supratau, ne vien tik ledas šaltas
Yra pasaulyje šaltų širdžių.