Tostai

Už kelių eismo taisyklių pažeidimą jauna

Už kelių eismo taisyklių pažeidimą jauna mokytoja pateko į teismą. -Taip…-rūsčiai suraukęs antakius pasakė teisėjas,-vadinasi jūs esate mokytoja…Neišpasakytai puiku! Gerbiamoji, jūsų dalyvavimas čia leidžia man įgyvendinti vienintelę mano gyvenimo svajonę. Daugelį metų aš ieškojau progos atkeršyti mokytojams. Ir šis pagaliau toji proga pasitaikė. Ar jūs galite įsivaizduoti mano džiaugsmą! Ir staiga po pauzelės griaudėjančiu balsu teisėjas suriko: -O dabar sėskitės prie stalo ir čia pat parašykite penkis šimtus kartų “Aš pažeidžiau kelių eismo taisykles!” Pakelkime taures už tai, kad mūsų svajonės, kad ir po daugelio metų, pagaliau išsipildytų, bet nebūtinai tauraus keršto sumetimais.