Kalėdiniai sveikinimai

Varpai gauskit aleliuja,

Varpai gauskit aleliuja,
Ir chorai skelbkit džiaugsmo šventę,
Ir tu, širdie, tiek daug iškentus,
Šią Dievo pergalę pasveikink.