Tostai

Vienas žmogus turėjo gražią, bet lengvabūdę

Vienas žmogus turėjo gražią, bet lengvabūdę žmoną. Paskalos pasiekė net miesto merą. Jis pasišaukė tos moters vyrą ir ėmė išmėtinėti: –Kaip tu gali gyventi su tokia pasileidusia moterimi ir ką mylėti? Išvyti ją reikia. –Ji visais atžvilgiais nuostabi moteris. Kaip aš galiu jos nemylėti, jeigu ją myli visi miesto vyras? Pakelkime t
aures už nuostabias žmonas ir tas moteris, kurias visi myli.