Kalėdiniai sveikinimai

Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti,

Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti,
Kas nuveikta, ko siekta, kaip gyventa
Ir kaip surasti tą gražiausią žodį
Artėjančiai dangaus ir žemės šventei.