Kalėdiniai sveikinimai

Dangus ir žemė žvaigždėmis sužiro,

Dangus ir žemė žvaigždėmis sužiro,
Tyli naktis ramybės sklidina…
Ateik, ateik, Kalėdų Kristau,
Teaušta laimės ir vilties diena!