Naujametiniai sveikinimai

Susėmę ilgesį ir džiaugsmą į verpetą,

Susėmę ilgesį ir džiaugsmą į verpetą,
Atlaužę vakarykštės duonos riekę,
Ties šuliniu ramiai persižegnoję
Snieguotų vieškeliu išeina mūsų metai…