Mes juk mokame juoktis ir pykti,

Mes juk mokame juoktis ir pykti,
Liūdną mintį laikyt paslapty…
Visi trokštam Naujuosius sutikti,
Ne vynu, o laime girti…

Nemiegokit tą naktį, kai žvaigždės krinta

Nemiegokit tą naktį, kai žvaigždės krinta
Ir danguje žiba tūkstančiai akių
Tą naktį meilė kiekvienam atgimsta,
Ir išnyksta kerštas iš žmonių širdžių…

Lekia dienos, lyg paukšciai sparnuoti,

Lekia dienos, lyg paukšciai sparnuoti,
Lyg vanduo mėlynam ežere
Štai jau baigėsi metai senieji,
Su Naujais leisk pasveikint Tave

Į metus Naujuosius,

Į metus Naujuosius,
Tik šypseną, tik laimę ir saulę pasiimkit,
O rūpesčius ir karčią ašarą
Praėjusiems palikit…

Kai laikrodžio rodyklė sustos ties dvylikta nakties,

Kai laikrodžio rodyklė sustos ties dvylikta nakties,
Norėčiau ranką Tau paspausti
Ir palinkėti laimės iš visos širdies

Patys geriausi linkėjimai

Patys geriausi linkėjimai
Naujųjų Metų proga
Te visa, kas bloga, ištirpsta
Žvakės liepsnoje, o visa, kas gera
Skiriu Tau

Lai 20XX-aisiais išsipildo visos šviesios viltys,

Lai 20XX-aisiais išsipildo visos šviesios viltys,
Te žydi vien tik geras žodis,
Te džiugina kiekvienas darbas,
Tegul prasmingos būna dienos,
O laimė dažnas Jūsų svečias

Lai šie 20XX Metai neužpūsto kelio į laimę,

Lai šie 20XX Metai neužpūsto kelio į laimę,
Naujųjų Metų snaigės lai laimę tau atneš
Kartu su tavo laime, laimingas būsiu ir aš…

Linksmų – sutinkant,

Linksmų – sutinkant,
Sėkmingų – dirbant,
Laimingų – gyvenant
Su Naujaisiais!

Šampaniukas burbuliuoja

Šampaniukas burbuliuoja
Ir Naujieji atskrajoja!
Jei tik švęsi su saiku,
Juods arklys ateis laiku
Jei padauginsi, mielasis,
Per pusnis nuneš BALTASIS!

Pasveikink savo draugus!