Gimtadienio sveikinimai

Į Jūsų duris pasibeldę, mes randame vietos visi —

Į Jūsų duris pasibeldę, mes randame vietos visi —
Maži, dideli ir suaugę… čia mūs reikalai aptarti.
Į Jūsų duris pasibeldę, sutrupinant žmogišką kaltę.
Tad leiskit pasveikinti, Dėde, su Jūsų didžiausia švente!
Gyvenimas vėtęs ir metęs lai skamba tvirtybės daina.
Į mūsų duris pasibeldę, suteiksit mums džiaugsmą ir laimę.