Kalėdiniai sveikinimai

Iš reto žvaigždėtoj padangėj aukštai

Iš reto žvaigždėtoj padangėj aukštai
Didingai prabilo Kalėdų varpai.
Tegirdi kiekvienas, kam liūdi širdis,
Kad užgimė Meilė, prašvito naktis!