Kalėdiniai sveikinimai

Išgirsk, Marija, Motinėlės maldą,

Išgirsk, Marija, Motinėlės maldą,
Kai meldžiasi suklupus už vaikus.
Dažnai gyvenimo vargai sušaldo —
Tik maldoje Ji šildo mus visus.