Kalėdiniai sveikinimai

Kalėdų šurmuly sustoję,

Kalėdų šurmuly sustoję,
Apsupę artumu visus,
Jos prie dosnaus likimo kojų
Teskleis linkėjimus šiltus!